email hasło

opiekunka środowiskowa

 

Opiekunka środowiskowa to osoba, która wspomaga fizycznie i emocjonalnie niepełnosprawnego człowieka w zachowaniu kontroli nad jego życiem, w czynnościach codziennych oraz różnorodnych działaniach niezbędnych do utrzymania kondycji fizycznej i funkcjonowania społecznego. Zawód należy do tzw. zawodów społecznych.
Kwalifikacje zawodowe można zdobyć w toku rocznej nauki w szkole policealnej.
Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w placówkach pomocy społecznej takich jak miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, środowiskowe domy wsparcia, domy samotnych matek, domy pomocy społecznej i różnego rodzaju domy opieki, a także może być zatrudniony przez osobę niepełnosprawną do udzielania pomocy w miejscu jej zamieszkania.


Obecnie w Polsce, tylko niewielka część opiekunek, które świadczą usługi opiekuńcze podopiecznym w środowisku domowym, ma dyplom zawodowy, a większość zatrudniona przez firmy opiekuńcze ma tylko ukończone krótkie kursy przyuczające do wykonania zadań opiekuńczych. Niestety, ogromna grupa zatrudniania bezpośrednio, bez pośrednictwa firmy, najczęściej na tzw. „czarno” nie ma żadnego formalnego przygotowania a opiekę świadczy intuicyjnie i najczęściej bez merytorycznego nadzoru. Brak wiedzy i umiejętności oraz bardzo niskie wynagrodzenie są przyczyną niskiej samooceny i małej satysfakcji z wykonywanej pracy.


Opiekun środowiskowy w ramach swych zadań zawodowych:

 

- pomaga podopiecznemu w planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, a szczególnie w codziennych czynnościach domowych takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie,

- zapewnia higienę i estetyczny wygląd podopiecznego i jego otoczenia,

- udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia,

- mobilizuje podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej, aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań,

- pomaga w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza,

- udziela wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej w sytuacjach dla niej trudnych, w zakresie swoich kompetencji bądź zgłasza problem pielęgniarce lub wskazanemu przez podopiecznego członkowi rodziny, a także kontaktuje się w imieniu podopiecznego z różnymi instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego,

- inicjuje pozytywne relacje w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny i sąsiadami.

 

Podobny cykl kształcenia oraz zakres zadań obejmują inne zawody opiekuńcze, takie jak:


- opiekun osoby starszej (nr w klasyfikacji zawodów 341202) – świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej,

- opiekun w domu pomocy społecznej (nr w klasyfikacji zawodów 341203) -świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej,

- asystent osoby niepełnosprawnej (nr w klasyfikacji zawodów 341201) - świadczenie usług opiekuńczych.

Wszystkie treści, zdjęcia oraz grafiki zamieszczone w portalu opiekundlaseniora.pl chronione są prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie, przetwarzanie oraz jakiekolwiek wykorzystanie, jest zabronione bez zgody administratora serwisu.